דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
08.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 08.22 20/11/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 121
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 121
07.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 07.22 07/11/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 120
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 120
06.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 06.22 06/10/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 119
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 119
05.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 05.22 04/08/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 118
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 118
3.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.22 19/04/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 114
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 114
2.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2.22 15/02/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 113
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 113
1.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1.22 11/01/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 112
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 112
6.22 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6.22 28/09/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 117
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 117
5.21 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5.21 03/08/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 116
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 116
4.21 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4.21 15/07/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 115
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 115