ערב טוב
הפסקת החשמל עכשיו בשכונה המזרחית לא תהיה יותר משעתיים, הפסקה יזומה של חברת החשמל לטיפול בתקלה.